Jak pracuji

Každý jdeme po své cestě. A každá je jiná a jedinečná – rovná, hrbolatá, klikatá, kamenitá, pokrytá mechem, lemována květinami…Občas se zkříží s cestou někoho jiného. Chvíli kráčíme sami, chvíli s někým. Někdy je nad námi slunce, jindy mraky. Jeden den jdeme s hlavou vztyčenou, druhý se sotva držíme na nohou. A někdy potřebujeme pomoc při hledání toho pro nás správného směru, když se náhodou ztratíme nebo nevíme kudy kam….

Pokud se nacházíte v nějakém obtížném úseku Vaší cesty životem, či stojíte na křižovatce a zvažujete, jakým směrem se vydat, ráda se stanu Vaším průvodcem.

Něco málo, o tom jak pracuji –
Přestože ke své práci používám karty a kyvadlo, nenazývala bych se kartářkou ani věštkyní, nemám tyto termíny ráda, nějak jsem se s nimi nesžila.
Jsem „jen“ průvodkyní určitou situací a překladatelkou dějů, situací, emocí, které se nám dějí a jsou někdy těžko uchopitelné, pochopitelné či matoucí.

Neřeknu Vám, co Vás čeká za rok, za dva či v následujích 5 či 10 letech. Osud máme z velké části ve svých rukou. To znamená, že budoucnost si velkou měrou tvoříme sami.
Proto je dobré smířit se s minulostí. Přijmout ji – tak nebude ovlivňovat naší přítomnost ani budoucnost. Vím, že je to mnohdy velmi obtížné a nelehké a ráda Vám s tím pomohui.
Pokud nás přestane tížit minulost, kroky se stanou lehčími. Jakmile zavřeme jedny dveře, mohou se otevřít další.

V rámci výkladu karet a práce s kyvadlem se soustřeďuji na aktuální pomoc a řešení problémů v oblasti či oblastech, v kterých to v daném okamžiku potřebujete.
Je důležitá přítomnost – tady a teď. Když některé věci pochopíme, budou pro nás srozumitelné, ujasní se určité souvislosti a zákonitosti. Tím se může změnit náš postoj, myšlení a to ovlivní i směr naší cesty, tedy naši budoucnost.
To je důvod, proč nedělám výklady karet na roky dopředu. Protože karty řeknou co se stane v závyslosti na konkrétní aktuální situaci. Tedy za předpokladu, že vše půjde takzvaně ve starých kolejích, ale jakmile vybočíte po Vámi „zajeté“ cestě, více vpravo či vlevo, osud se mění a pak se stane, že výklad karet nevyjde…

Používám různé druhy karet, dle konkrétní situace klienta. Druhy karet vybírám každému klientovi „na míru“. 

Při řešení hlubších problémů používám metodu SRT, kterou jsem si upravila, tak aby se mi s ní dobře pracovalo a byla dobře srozumitelné jak pro mě, tak pro mé klienty.

S touto metodou jsem se setkala poprvé jako klientka a po jejím absolhování se mi doslova změnil život.  Určitě mnozí znáte situaci, kdy se jakoby točíte v kruhu a nevíte jak z něj ven. Přestože dokážete popsat svůj problém, pracujete na něm, chodíte na semináře, čtete knihy, věnujete se osobnímu rozvoji… ale přesto cítíte uvnitř určitou tíhu….

V těchto případech tuto metodu velmi doporučuji.  Pracuji s kyvadlem, jímž se napojím na vyšší já, nebesa a matku zemi. Pomocí těchto energíí diagnostikuji a odstraním všechny bloky, negativní vzorce a programy, které jsme v růběhu života přijali (bez ohledu na to, zda si je na vědomé úrovni uvědomujeme) a které brání k dalšímu rozvoji naší duše.

SRT působí na všech úrovních a oblastech života.  Nyní to může znít složitě, ale v průběhu sezení s klientem, vše krok po kroku vysvětluji. Klient je při této terapii pasivní, není potřeba žádná jeho aktivní účast a může se mnou během celé doby libovolně komunikovat a klást otázky.

Celá terapie trvá cca 1.5-2 hodiny. Většinou stačí jednou sezení, v případě potřeby lze po nějaké době zopakovat. Klient může pociťovat během terapie mírné fyzické projevy – brnění, chlad, jemný vnitřní třes. Velmi často ihned po skončení se lidé cítí velmi příjemně, lehce a „září“ – vnímá to i jejich okolí.  „Projevy účinku“ SRT jsou partné vlastně hned nebo se projeví během pár následujících hodin až dní.

Pro lepší představu rámcově nastíním oblasti, které lze pomocí SRT řešit, samozřejmě je toho mnohem více

  • ostranění přivtělených duší z osob, zvířat či domů
  • odstranění prokletí
  • odstranění všech bloků, negativních programů a to i na nevědomé úrovni
  • zlepšení zdravotního i psychického stavu
  • zlepšení partnerských, rodinných a mezilidských vztahů
  • vnitřní nejistotu, strachy, fobie
  • pracovní, finanční problémy

Pár důležitých pravidel, která jsou mě velmi podstatná

  • Nesoudím a nekritizuji –
  • Neříám co máte dělat – jen Vy jste strůjce své budoucnosti a jen Vy máte zodpovědnost za svá rozhodnutí, proto byste je měli dělat Vy sami a ne nikdo jiný
  • vaše problémy nebagatelizuji, zdá-li se Vám Váš problém velký a nesnesitelný – je tomu tak. respektuji Vaše pocity

 

Karty, se kterými pracuji:

cikánské karty, se kterými pracuji déle než 15 let. Byly to mé první. A zůstala jsem jim věrná doposud. Jsou to mé „hlavní karty“, které používám při každém setkání s klientem.
Cikánským kartám se říká karty osudu. Ve výkladu lze spatřit minulost, která ovlivňuje danou situaci, přítomnost – tedy aktuální popis situace a také možnou budoucnost včetně věcí ovlivnitelných či neovlivnitelných – píši možnou jelikož vělkou část budoucnosti máme ve svých rukou a její konečný obraz, závisí pouze na nás. Karty nám ukazují možnosti, cesty, kterými se můžeme ubírat.

 

Karty kouzelné mapy – jsou to mé „nejmladší karty“, ale byla to „láska na první pohled“ . Velmi dobře se mi s nimi intuitivně pracuje

Andělské karty, mají úžasnou schopnost uklidnit roztěkanou mysl a ukázat vhodný směr. Stačí poprosit nebzké bytosti o dopověď… Používám téměř při každém výkladu, jelikož mají pro každého jedinečné poselství

Karty mořských panen. Jsou plné jemné ženské energie. Odkrývají naší podstatu, naše pravé já. umožňují hlubokému vnitřnímu porozumění a pochopení se

Fariry Lenormand – krásné lenormandky s obrázky pohádkových víl a skřítků, jsou naplněné hravostí a energií těchto kouzelných bytostí. Používám k doplnění výkladu cikánských karet.

Mé kyvadlo. Je vyrobeno z plodu stromu roztoucího v pralese na Sumatře. Našlo si ke mě cestu až skoro z druhé strany planety. Tomu říkám osud 🙂